Ostatní produkty

Společnost MINAR s.r.o. jako velkoprodejce izolačních materiálů si od svého založení klade za cíl realizaci komplexních dodávek všech nezbytných komponent izolačních systémů pro vodotěsné izolace staveb.

Tato činnost je zaměřena především na drobné montážní firmy podnikající v oboru vodotěsných izolaci, které v posledních letech převzali v naši republice roli hlavních realizátorů v tomto oboru stavebnictví.

Spolu s výše uvedenými izolačními materiály a výrobky proto nabízíme celou řadu doplňků, které slouží pro kompletací jednotlivých systémů do podoby uzavřených celků.

Nabízíme:

Tmely
A to hlavně tmely pro vodotěsné ukončeni izolačních povlaků na svislé pomoci příložných stěnových lišt (např. poplastovaného plechu), dotěsněni některých přírubových spojů nebo průchodek.

Zálivkové hmoty
Jedná se o roztok PVC v tetrahydrofuranu, který slouží k zajištění spojů izolačních fólii z měkčeného PVC.

Prostorové tvarovky.
Jedná se o trojrozměrné tovární výrobky výrazným způsobem ovlivňující výslednou kvalitu izolačních povlaků.
Jsou zhotoveny zpravidla z příslušných druhů fólií nebo kombinaci s výlisky z poplastovaného plechu.
Sem patří zejména:
● Kužel a  vlnovec – pro dotěsnění izolačních povlaků v místech proniku tři navzájem kolmých ploch.
● Vtokové vložky a komínkové tvarovky různých průměrů dle přání zákazníka.

Speciální skupinu prostorových tvarovek představuji výrobky z tvrzeného plastu /Dutral popř. PVC/. Jsou to zejména vtokové tvarovky /jednoúrovňové, dvouúrovňové, vyhřívané, chrliče apod./ a komínkové tvarovky.

Mezi speciální doplňky patři:

„Sněhaky“
Používají se pro zadržování sněhu v zimním období na šikmých nebo pultových fóliových střechách.

Ukončovací lišty pro tzv. „suchou dlažbu“
používají se pro tzv. „suchou dlažbu“ na terasách a pultových střechách.

Ukončovací lišty pro pultové „zelené střechy“
Které se používají pro pultové „zelené střechy“ nebo střechy s kačírkovým zásypem.

Průchodkové tvarovky
používané pro patky zábradlí různých tvaru a rozměrů.<

Kabelové průchodky.

Společnost MINAR s.r.o. obzvlášť těší, že na mnoha doplňkových materiálech a výrobcích se podílí autorsky.

1

2

3

4

5

Pro úplný servis odběratelům nabízíme:

Technické konzultace konkrétních problémů.
Školeni montážních firem v příslušných oborech.
Vybaveni montážních firem potřebným nářadím a nástroji pro profesionální zvládnuti izolatérských prací.