[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Komínový systém Wulkan CI-eko

Komínový systém s keramickou vložkou a zadní ventilací.

Klasifi kace : EN 1443 – T600 N1 D3 G50

Charakteristika Wulkan CI-eko:

Jedná se o třísložkový komín se zadní ventilací, který se skládá z obvodové tvárnice, keramické vložky a tepelné izolace místěné
v obvodové tvárnici. Zadní ventilace komína slouží k odvodu vlhkosti z izolace komína. Obvodové tvárnice jsou vyrobeny z vulkanického kameniva, které je vynikajícím izolantem a zároveň zabezpečuje protipožární bezpečnost komína.

Použití Wulkan CI-eko:

Pro všechny druhy staveb (rodinné domy, chaty, bytové domy, kotelny centrálního vytápění, průmyslové objekty).

Jedinečnost systému:

Komínový systém Wulkan CI-eko
Komínový systém Wulkan CI-eko

● Norská technologie
● Vyrobeno z vulkanického kameniva – výborný izolant
● Vysoký tepelný odpor obvodových tvárnic
● Přesné tvárnice
● Jedinečné balení – Start paket (4,6 m a 6,2 m) na paletě
● Pro všechny druhy paliv
● Výška tvárnic 245 mm – nižší hmotnost
● Jednoduchá montáž bez potřeby speciální mechanizace
● Rychlost montáže
Záruka 30 let

Projektování – hlavní zásady návrhu:

Vnitřní vestavěné komíny:
– Komín Wulkan CI-eko by měl být umístěn u sedlových střech co nejblíže hřebenu budovy
– Připojení spotřebiče tak, aby bylo možné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu
– Komín Wulkan CI-eko nesmí být součástí nosné konstrukce objektu
– Komín Wulkan CI-eko musí být od ostatních stavebních konstrukcí dilatačně oddělen
– Komín Wulkan CI-eko musí být založen na nosnou základovou konstrukci
– Komín Wulkan CI-eko musí splňovat odstupové vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů (50 mm)
– Umístěním komínu Wulkan CI-eko u hřebenu střechy se minimalizuje nadstřešní část komínu, která je nejvíce zatěžována povětrnostními podmínkami a současně je i její provádění technologicky náročnější, než provádění komínu uvnitř budovy. Při umisťování komínu v dispozici objektu je nutné přihlížet k připojenému spotřebiči.
Venkovní (přístavné) komíny:
– Podél stěn objektu (zpravidla štítových)
– Není povoleno kotvit přistavěný komín Wulkan CI-eko v ložné spáře komínu přímo do obvodového zdiva budovy a vždy musí být zachována dilatace komínu!

Řešení nadstřešní části komínu:

Komínový systém Wulkan CI-eko
Řešení nadstřešní části komínu Wulkan CI-eko

Nadstřešní komínové tvárnice
Použití nadstřešního dílu je systémové řešení imitace obezdívky v nadstřešní části komínu. Jedná se o betonový díl (v=80 mm), který položením nahradí vždy jednu řadu cihlové obezdívky. Imituje cihlu červené barvy (celý probarvený)

Omítnutí nadstřešní části
Nadstřešní část komínu je možné opatřit fasádní omítkou. Doporučuje se použití zateplovacího systému s následující skladbou:
– tepelná izolace
– sklotextilní výztužná mřížka
– stěrka
– penetrace, omítka s povrchovou úpravou

Nadstřešní část komínu je ukončena prefabrikovanou vrchní krycí deskou, která se ukládá do maltového lože.

Startovací sada – 6,2 m:
24ks tvárnic, 14ks keramických vložek, 1ks keramický díl pro revizní dvířka, 1ks keramická odbočka kouřovodu (90°/45°), keramická kondenzační jímka, prefabrikovaná vrchní krycí deska, lepidlo vnitřního kouřovodu, ventilační mřížka 14×20 cm, difuzor, čistící revizní dvířka 14×27 cm, tepelná izolace, izolace sopouchu, montážní návod.

Komínový systém Wulkan CI-eko
Komínový systém Wulkan CI-eko

Komínový systém Wulkan CI-eko