Hydroizolace staveb

Asfaltové pasy

Hydroizolace staveb

Voda působí destruktivně na všechny druhy staveb. Je jedno, zda je to voda povrchová, nebo voda podpovrchová. V některých případech může destrukce postupovat relativně rychle, jindy pozvolna a nenápadně. V každém případě je pronikání vody v jakémkoli skupenství do objektů velmi nepříjemné a zabránit mu lze jedině za využití hydroizolace staveb.
Jejím účelem je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé součásti budovy. Ať se jedná o základy, promáčené zdi nebo střechy. Za hydroizolace staveb lze považovat opatření, zabraňující pronikání vody do vnitřních prostorů a do stavebních konstrukcí, případně úniku ze specifických staveb do vnějšího prostředí. Tím se myslí různé skládky, jímky, nádrže, jezírka či silážní jámy.

Hydroizolace staveb dělíme podle umístění ve stavební konstrukci. Nejdůležitějšími součástmi každé stavby, které je nutno izolovat, jsou bezesporu základy a střecha. Nicméně další místa jsou neméně důležitá. Například bazény, koupelny, sklepy – prostě všude tam, kde je velká pravděpodobnost pronikání, či úniku vody.
Obrovský vliv na celkovou kvalitu izolovaného objektu má bezpochyby vhodně zvolená technologie hydroizolace staveb a hydroizolační materiál, a v neposlední řadě i kvalita provedení izolační prací. Správně zvolená hydroizolace a kvalita její aplikace mohou velmi výrazně ovlivnit životnost celé stavby.
Hydroizolace staveb v praxi znamená aplikaci technologií, kterými se lze proti pronikání vody bránit. Vždy je potřeba mít na paměti záměr a cíle hydroizolace. Je nezbytné držet se plánu, kde je rozhodující zda hydroizolujeme spodní stavbu, zdivo, anebo ploché střechy. Hydroizolace bývá aplikována zejména na místech, kde se očekává větší množství vodních zdrojů a zdrojů vlhkosti které by mohly poškodit konstrukci objektu. Hydroizolace tedy bývají aplikovány na ploché střechy, terasy, základy domu, podlahy, základové desky, stěny sklepů, nejvíce tam kde je stěna pod úrovní terénu.

Nikdy se do hydroizolace staveb nepouštějte sami. Pomoc odborníka vyhledejte minimálně při volbě hydroizolace. Nicméně i tak je nezbytné provést izolaci velmi kvalitně a z kvalitních, pro hydroizolace určených, osvědčených materiálů. Kvalitní hydroizolace je velmi důležitou veličinou, která spoluvytváří a spoluurčuje životnost stavby. Proto nepodceňujte materiály pro kvalitní hydroizolaci, ani firmu, která izolaci zhotoví.
Pro hydroizolace staveb se používají hydroizolační fólie, asfaltové pásy, technické textilie, poplastovaný plech atd. Tyto materiály často doplňují další vrstvy, které rozšiřují hydroizolaci o další funkce, například o tepelnou izolaci.