Hydroizolace střech

Hydroizolace střech

Vedle hydroizolace základů je hydroizolace střech bezesporu nejdůležitějším aspektem boje proti destruktivnímu působení vody na všech stavbách, ať už se jedná o panelové domy, rodinnou zástavbu, nebo výrobní, či skladovací, případně obchodní provozy.
Na rozdíl od izolace základů, která bojuje s podpovrchovou vodou, se hydroizolace střech zaměřuje hlavně na boj s povrchovou vodou, přesněji vyjádřeno vodou dešťovou, případně vodou vznikající táním sněhu.

Existují nejrůznější materiály, které hydroizolace střech využívají. Vždy je potřeba volit správné vrstvení materiálů, aby bylo dosaženo záměrů a cílů hydroizolace. Například dnes je samozřejmostí provádět vedle hydroizolace střech zároveň i jejich zateplení.
Protože platí, že střecha představuje jednu z nejdůležitějších a technicky nejnáročnějších částí stavby, kde se zcela zjevně projevují degradující povětrnostní vlivy okolí, nelze hydroizolace střech podceňovat. Všechny tyto vlivy totiž kladou obrovské nároky na kvalitu vrstev střešních plášťů, kdy hlavním posláním hydroizolační vrstvy je ochrana střešního souvrství umístěného pod ním, a hlavně podstřešních prostor před pronikáním srážkové vody.

Hydroizolace střech
Hydroizolace střech

Po dlouholetém technickém a technologickém vývoji se dnes používají současně dva systémy hydroizolace střech, založené na rozdílných materiálových základech. Nejdéle používaný materiál z asfaltových směsí je postupně modifikován kaučukovými aditivy a přeměňován tak na plast. Vedle toho je modernějším a progresivnější metodou použití polyvinylchloridu, který je pro účely hydroizolace střech speciálně měkčený.

Pro ploché, případně mírně sešikmené střechy jsou nejvíce vhodné jednovrstvé fóliové střešní systémy. Jako hydroizolace střech se v poslední době osvědčili vysoce kvalitní střešní fólie na bázi PVC-P, tedy měkčený polyvinylchlorid. Tento materiál se používá již od osmdesátých let minulého století a na tuzemském trhu se objevuje velké množství těchto materiálů.
Pro hydroizolace střech doporučujeme fólie, které vyrábí firma VWS Vertriebs, GmbH ze Spolkové republiky Německo, které jej k nám dováží pod obchodní značkou MULTIPLAN. Naše testy ukázaly, že se jedná o velmi kvalitní výrobek, který výrobce neustále vylepšuje vyvíjením nových technologií řadu let. Díky tomu nabízí nyní nové druhy fólií s lepšími fyzikálně technickými parametry. A díky vylepšené technologii se již objevila fólie s mnohem příznivějším poměrem cena – kvalita.

Materiály pro hydroizolace střech firmy VWS Vertriebs, GmbH jsou vhodné samozřejmě i pro hydroizolace balkónů a lodžií a otevřených teras. Zde samozřejmě musí dojít k poněkud složitějšímu vrstvení, aby se izolovaná vrstva nepoškodila při zatížení chodícími lidmi, či odložením různých předmětů. Vytváření pochůzných povrchů však není tématem tohoto článku.

Máte li zájem o produkty společnosti Minar, zde je naše nabídka: Produkty
V případě jakýchkoliv kontaktů nás neváhejte kontaktovat.